Bild föreställande: entreprenad

Bild föreställande: linje 

Långöns Produktion SmedGard AB utför ett antal olika tjänster åt företag och kommuner i trakten.

Vinterväghållning
Med totalt 9 traktorer + personal utför vi ”vintertjänster” till kommuner, Vägverket, fastighetsbolag, vägföreningar och privatpersoner.

Totalt har vi ansvaret för en yta bortemot 1 miljon kvadratmeter som ska plogas, sandas eller saltas. Utöver detta utföres även handskottning mm. Vårt verksamhetsområde sträcker sig idag mellan Uddevalla och Dingle med Munkedal i mitten.

Fältarbeten
Vi utför bl.a följande arbeten:

  • Skördetröskning - Claas Dominator 88 17 fot.
  • Växtskydd - Moteska 2500 liter 12 m.
  • Traktorarbeten - Case MX100 med lastare och 15 tons schaktdumper.