Bild föreställande: langovagnen

Bild föreställande: linje 

1989 byggdes den första kundvagnen i gårdsverkstaden. Den var beställd av Västsvenska Lantmän till den nya Butiken i Uddevalla. Vagnen blev en succé och inom två år hade över 100 vagnar sålts till Lantmännens butiker runt om i landet.

Förjsäljningen fortsatte mycket bra under hela 90-talet och nu finns det ”Långövagnar” i de flesta av lantmännens butiker runt om i landet. Totalt har vi tillverkat över 800 vagnar av ”Lantmännentyp”.

Med tiden har fler kunder hittat till oss och det har konstruerats vagnar av många olika slag.

Som några exempel kan sägas:

  • Flakvagnar - Grov o. byggvarubutiker
  • Trallvagnar - Lager o. Kläckerier
  • Plåtvagnar - Bagerier
  • Brickvagnar - Livsmedelsindustri & Butiker
  • Backvagnar - Handelsträdgårdar mm
  • Fodervagnar - Lantbruk & Hästbranschen

Vi fortsätter att konstruera och bygga vagnar av olika slag och efter kundens önskemål. Totalt har vi tills idag producerat bortemot 2000 vagnar.