Bild föreställande: valkommen

Bild föreställande: linje 

 

Bild föreställande: startbild

Smedbergs Gård ligger strax norr om  Munkedal i Bohuslän
Gården har anor från 1300-talet och har sedan dess haft ett flertal ägare.  
   

 

Lite av historien

I den Röde Bog finns antecknat att Smedberg 1391 var skänkt av Oluf Ormsson till Foss Kyrka.

På 1600-talet förvärvades Smedberg av fältmarsalken Rutger von Ascheberg och gården blev frälsehemman under Torreby.

I mitten av 1800-talet ägdes Smedberg av familjen Koch på Torp. På 1890-talet förvärvade C.E Lindman Smedberg.

Under denna tid införlivades delar av fastigheterna Holmen, Säleby och Öbbön. Under samma tid uppfördes även nuvarande huvudbyggnad.

År 1902 köptes Smedberg av Patron H. Dunkey.

På 1920-talet köps så fastigheten av godsägaren Daniell Dellien från Stora Böslid, Eldsberga.

Under 1990-talet ägs  sedan Smedberg av C.N Nyman.

 

2002 fick jag möjlighet att köpa fastigheten.

 

Smedbergs Gård är idag basen för flera verksamheter.

Jordbruk, Entreprenad, uthyrning av bostäder,lokaler. 

Ridhus med manege, paddock och boxplatser till uthyrning. Gårdsbutik med Café.

 

Sven-Arne & Carina Thorstensson

 
Ledigs stall:
ÖSTRA STALLET: 6 st boxar med sadelkammare, spolplatta och foderutrymme.
Ledig: fr.o.m. 1 mars 2015